Kontakty

Predajca

Názov:7P s.r.o.
IČO:31722709
DIČ:2020528246
IČ DPH:SK2020528246
Mesto:Vranov nad Topľou
PSČ:09303
Adresa:Herlianska 1077
Telefón:057/4461604
E-mail:mail@7psro.sk
Kontakt:Obchodný manažér

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 051/ 7721 597
Fax:
  • 051/ 7721 596