Predajca

Názov:7P s.r.o.
IČO:31722709
DIČ:2020528246
IČ DPH:SK2020528246
Mesto:Vranov nad Topľou
PSČ:09303
Adresa:Herlianska 1077
Telefón:+421574461604
E-mail:mail@7psro.sk
Kontakt:obchodný manažér
OR OS Prešov Oddiel: Sro Vložka čislo: 2843/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96