Prevádzkareň7P s.r.o.
Herlianska 1077
09303 Vranov nad Topľou


: +421574461604
: mail@7psro.sk

Sídlo7P s.r.o.
Herľanská 1077
093 01 Vranov nad Topľou

: 31722709
: 2020528246
: SK2020528246
OR OS Prešov Oddiel: Sro Vložka čislo: 2843/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96